Hans Kristian Jørgensens  avisklip

 
         
   

Mindegudstjeneste for besætning på Gerda Toft