Kirsten Lauritzdatter Hjul i Kirkebøger

 

 
 

Kopi af kirkebogsblad

Hejls Kirke

Renskrift af kirkebogsblad

 
   

 

   
   

   
         
 

 

 

 

 
 

 

Født/døbt    
 

 

   
 

 

 

HM 104 1778-1837 1/9 folie 13 1797 "1. - Dec.: 9. - Dec.: 10. - Kiersten Lauritz D. Hjul, en Datter af Hjuleren Lauritz Pedersen og Hustru Dorthe Hendrichs Datter. Fadderne vare Joh. Jesp: Schultzes Hustru Marie Kierstine, Kirstine Johannes ses Datter, og Johann Pedersen; Alle i Sognet." Nutidg stavemåde: Kirsten Lauritsdatter Hjul, Laurits Pedersen, Dorte henriksdatter, Johannes Jespersen Schultz?, Marie Kirstine, Kirstine Johannesdatter, Johan Pedersen.

 
 
       
    Konfirmeret    
       
 

 

   
       
    Vielse    
       
 

 

 

HM 104, Hejls sogn, 1778-1837, 7/9, 1. række 9. side (folie 197). 1826 viede "4 - 1 Juli - Ungkarl Lauritz Gravesen Herning, en Sön af Ægteforældr. Graves Holmgaard og Hustrue Kirstine Jensdatt. af Herning Bÿe. Herning Sogn i Jylland med Pigen Kirsten Lauritzdattr Hjul, og ægte Datter af afdøde Hjuler Lauritz Petersen og Hustrue Dorothea Hendricksdatter. ? i Kirken efter foregaaende ? ? Tillysning. Brudgommen, har efter Beviis d dat. Rind? Præstegaard d 15 Maij 1826 havt de naturl BorneKopper Bruden vaccin. af Doc? Schumacher d 9. Juni 1812."

 

 
       
    Død/Begravet    
       
 

 

Kirkebog - C 478 B-1 Hejls Sogn 8/8 folie 211 Nr. - 1 Dødsdagen - 1878 6 Januar Begravelsesdagen - 1878 14 Januar Den Dødes For- og Tilnavn - Kirsten Lauritzdatter Herning f. Hjul Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted samt hendes Fødested og hendes Faders eller, hvis hun er uægte født, hendes Moders Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves - Hustru af 1ste. Ægteskab med Hovmand Lauritz Gravesen Herning med hvem hun har Gift 1 Juli 1826. Hun var født i Hejls 9 December 1797 og var en Datter af Hjuler Lauritz Petersen og Hustru Dorthe Hendriksdatter Alder - 80 Aar Anmærkninger - Dødsaarsag : Alderdomssvaghed Att: fra Skifteretten af 8 Jan for ? af 13 Jan 1878