Laurits Graversen Herning i Kirkebøger

 

 
 

Kopi af kirkebogsblad

Herning Kirke

Renskrift af kirkebogsblad

 
   

 

   
   

   
         
 

 

 

 

 
 

 

Født/døbt    
 

 

   
 

 

 

Kirkebog HM * Rind-Herning Sogn 1723-1814 folie 117 spalte 1 i: [sku] 10 Martu Graus Holmgaard og hustru Keirstine jensdatter 1 søn , ? Elfte Nielsdatter. ? Jens Sørensen, Jens Pedersen, Maren ? , Elfe Persdatter

 
 
       
    Konfirmeret    
       
 

 

   
       
 

 

Hejls Kirke

   
   

 

   
   

   
         
 

 

 

 

 
    Vielse    
       
 

 

 

HM 104, Hejls sogn, 1778-1837, 7/9, 1. række 9. side (folie 197). 1826 viede "4 - 1 Juli - Ungkarl Lauritz Gravesen Herning, en Sön af Ægteforældr. Graves Holmgaard og Hustrue Kirstine Jensdatt. af Herning Bÿe. Herning Sogn i Jylland med Pigen Kirsten Lauritzdattr Hjul, og ægte Datter af afdøde Hjuler Lauritz Petersen og Hustrue Dorothea Hendricksdatter. ? i Kirken efter foregaaende ? ? Tillysning. Brudgommen, har efter Beviis d dat. Rind? Præstegaard d 15 Maij 1826 havt de naturl BorneKopper Bruden vaccin. af Doc? Schumacher d 9. Juni 1812."

 

 
       
       
    Død/Begravet    
       
 

 

Død Kontraministerialbogen Hejls Sogn 1887-1891 c478 b-2 2/2 Aar : 1891 nr:8 Dødsdagen: 24. juli Begravelsesdagen:29. juli Den Dødes for og til navnLaurits Graversen Herning Den Dødes Stand, Håndtering og Opholdssted samt hans Fødested og hans Faders eller, hvis han er uægte født, hans Moders Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves. :Enkemand og Aftægtsmand i Hejls Alder :92½ år Anmærkninger :Attes_____ Mor____